2018 – inspiratie, intuïtie en integratie

Moge 2018 jou op meesterlijke wijze inspireren om je intuïtie en je inzichten naar een hoger niveau van bewustzijn op te tillen.

Het is weer zover. Het nieuwe jaar staat voor de deur.
Zoals elk jaar kijken we terug op wat geweest is, en kijken we vooruit naar wat komen gaat. En misschien proberen we zelfs her en der wat voorspellingen via alle mogelijke kanalen (nieuwsdienst, politiek, financieel, de beurs, spirituele sites, etc )op te vangen over wat 2018 ons brengen zal.

2018 is een meestergetal. Numerologisch spreken we van een 11-jaar (2+0+1+8=11).
Tijd om de meester in onszelf verder te ontdekken en te ontplooien en aldus niet meer afhankelijk te zijn van voorspellingen of van hoe anderen of instanties ons jaar zien. Tijd om het zelf in te vullen. Op zoek te gaan naar onze eigen wensen en verlangens en die in te vullen, te creëren en te manifesteren. Niet meer: “wat willen anderen van mij”, maar wel “wat wil ik nu zelf”.

Tijd om de puntjes op de i te zetten. De vragen die we ons daarbij kunnen stellen is:

Welke puntjes willen we zetten?
– Waar wil ik grenzen stellen? Wat is belangrijk voor mij? Wat is grensoverschrijdend?
– Waar ben ik misschien te streng voor mezelf? Waardoor ik te perfectionistisch ben en mezelf geen ruimte meer geef om nog puntjes te zetten waar nodig?

Welke i’s vinden we belangrijk in 2018?
Het is verwonderlijk hoeveel woorden er beginnen met een i waar we misschien wel wat mee kunnen aanvangen in 2018… Ik, Inspiratie, Intuïtie, Integratie, Inzichten, Initiatie, Interactie, Intolerant, Invullen, Investeren, Integriteit, Intiem, Initiatie, Inhoud, Innerlijk, Innovatief, Ingewijd, Ingewerkt, Ingenieus, Interessant, Imago, Ideaal, Immuun, Indruk, Impressionant, Inacceptabel, Intensief, Intens, Improvisatie, Imperfectie, Impuls, Integer, Inventief,….

Numerologisch staat de 11 voor inspiratie, intuïtie en inzicht. Je komt in contact met het hoogste in jezelf om een beter bewustzijn te creëren. Dit bewustzijn is zo sterk, dat het ons optilt naar een ruimer bewustzijn waarbij er mededogen en wijsheid ontstaat die we niet enkel nog voor onszelf willen houden.

Waar we in 2017 een 10-jaar hadden wat stond voor een “nieuw begin”, krijgen we nu 11 en 11 is er eentje meer (opnieuw een 1) dan 10. Dit betekent “een nieuw begin op een hoger niveau”. Het bewustzijn van het voorbije jaar wordt opgetild. Daarom ook het belang aan integratie in 2018 aangezien we gewoon verder gaan met dat wat we al opbouwden in 2017 en alle jaren ervoor.

11 is een meestergetal en meestergetallen dragen extra kracht en extra werking in zich. We kunnen tal van voorbeelden aanhalen, uit geschiedenis en cultuur waarin 11 een belangrijke betekenis heeft.
– De Eerste Wereldoorlog eindigde officieel om 11u op 11/11 in 1918.
– Apollo 11 zette voor het eerst mensen om de maan.
– In de carnavalswereld wordt er gesproken over de raad van elf die jaarlijks zijn startvergadering heeft op 11/11 om 11u11.
– Eén lengtegraad staat bij de evenaar gelijk aan 111.111 meter.
– Een zonnecylcus duurt 11 jaar.
– De torens wan de WorldTrade Center telde 111 verdiepingen. New York is de 11de staat van de Verenigde Staten.
– 11 is ook het verschil tussen de 365 dagen van de jaarkalender en de 354 dagen van de maankalender.

In de Chinese horoscoop wordt 2018 het jaar van de hond. De hond is het 11de tekening in de dierenriem. Waar honden voor staan hoeft weinig uitgelegd te worden: loyaal, trouw, betrouwbaar, beschermend,… een jaar dat loyaliteit en eerlijkheid met zich meebrengt. Maar als iets een hond niet zint dan kunnen ze defensief en veeleisend worden.

De tekening symboliseert de energie voor 2018 alsook de symboliek van het getal 11.
Ze is opgebouwd uit het getal 11 en 2 (1+1=2).

De lotus is een waterplant. Haar wortels groeien op een moerasachtige ondergrond. Uit de modder groeien er prachtige bladeren en bloemen zonder dat eraan die bloemen of bladeren modder te bespeuren is. Toch is het hun voedingsbodem, want uit het donkerste van onze ziel groeien de mooiste bloemen.

Vanuit de lotusbloem ontstaan er twee vrouwelijke figuren die via de kracht van de vlinder opgetild worden. De vlinder staat voor transformatie. Intuïtie is een vrouwelijk gegeven. Onze wereld en wij zelf ook hebben nood aan die zachte vrouwelijke energie die ons uit het moeras optilt naar “hogere” sferen al mogen we daarbij onze wortels niet negeren of vergeten.

Langs de lotusbloem staan er 11 sterren en 11 water/luchtbelletjes om het allemaal wat lichter en luchtiger te maken. Op die manier komen ook alle natuurelementen in de tekening aan bod (lucht, water, vuur en aarde).

Centraal in de tekening staat een vrouw met het derde oog waarin zich het yin-yang teken bevindt. Yin yang staat voor balans. Deze balans is hier niet alleen gericht op het in balans brengen van ons bewustzijn maar ook op het in evenwicht brengen van verleden en toekomst via een kind en een oudere vrouw. Het symboliseert de verbondenheid van ons Zelf met ons innerlijk kind en de wijze vrouw (of wijze man). Als deze beide in onszelf verenigt zijn kunnen we ons hoogste Zelf verder ontplooien naar het niveau van compassie en kosmische wijsheid. Dan ontstaat er openbaring. Ons derde oog, kruin en geest worden helder en verlicht.

Moge deze tekst en tekening jou inspireren om het beste uit jezelf te halen in 2018 verbonden met je wortels, jezelf optillend vanuit de diepte, met de kracht van transformatie naar zelf – bewust – zijn.

Van harte,
Veerle