Balans in je meridianen

Breng opnieuw balans in je meridianen!

Een meridiaan is een begrip dat we kennen vanuit de Traditionele Oosterse geneeskunde. De energie (KI of QI) stroomt door het lichaam via kanalen die wij de meridianen noemen. Op deze meridianen bevinden zich specifieke punten, de zogenaamde acupunctuurpunten. Alle punten op éénzelfde meridaan hebben dezelfde energie-frequentie.

Meridianen

Meridianen


Ons lichaam bestaat uit 12 verschillende meridianen. Elk van die twaalf meridianen is verbonden met een orgaan, een systeem (bv het immuunsysteem), een gebitselement, een wervel, een chakra, een deel van het bewegingsapparaat en een emotie. Ze worden onderverdeeld in yinne en yange meridianen. Elke meridiaan behoort tot één van de vijf elementen uit de Oosterse geneeskunde, nl hout, vuur, aarde, metaal en water.

Het is belangrijk dat de energie zonder onderbreking stroomt doorheen de verschillende meridianen. Als deze echter stagneert, blokkeert of ergens anders naar toe vloeit, voelen of krijgen we een emotionele onbalans, of fysieke klachten.

De meridianen kunnen in balans gebracht worden tijdens een shiatsu behandeling. Bijkomend kunnen we de behandelingen ondersteunen door het innemen van de Meridian Balance producten.
De Meridian Balance producten hebben een invloed op onverwerkte emoties, orgaanstoringen, systeemstoringen, gebitsklachten, wervelkolomklachten, chakra-storingen, storende gedachten, gevoelens en gedrag, klachten van het bewegingsapparaat. Bij veel chronische ziekten spelen onverwerkte emoties een rol. Het herstel van de klachten is daardoor geblokkeerd. Door het extra bijnemen van deze producten worden blokkeringen opgeheven en kunnen ook chronische klachten verbeteren of genezen.

Meridian Balance
Er zijn 12 verschillende flesjes/remedies, net als er 12 verschillende meridianen zijn. Hieronder vind je meer uitleg waarvoor elke remedie specifiek heilzaam is. Elk flesje is hier verkrijgbaar en kost 21,15 euro.

1) Meridian Balance 1: Troost
– Helpt verdriet te verwerken en los te laten, brengt troost.
– Heeft een invloed op verdriet, rusteloosheid, depressie, hoogmoed, rigiditeit, minachting, vooroordelen en onverdraagzaamheid.
– Beïnvloedt longen (dikke darm), huid, slijmvliezen, immuunsysteem+allergieën, wervels Th2 en Th3, Chakra 8
– Bij longklachten die gepaard gaan met hoesten, niezen, kortademig of zwaar ademen

2) Meridian Balance 2: Flexibiliteit
– Helpt starheid los te laten en verbeterd de flexibiliteit en het gevoel van eigenwaarde
– Heeft een invloed op starheid en rigiditeit, treurigheid, afhankelijkheid, schuldgevoel, inflexibiliteit, perfectionisme, gevoel van eigenwaarde
– Beïnvloedt dikke darm (longen), huid, slijmvliezen, lymfesysteem+allergieën, wervels C6-C7,L4-L5, Chakra 10
– Bij dikke darm klachten, droge mond, obstipatie, buikpijn en diarree

3) Meridian Balance 3: Innerlijke rust
– Helpt bij zorgen te verwerken en los te laten, bevordert innerlijke rust, tevredenheid
– Heeft een invloed op te veel zorgen maken en steeds terugkerende gedachten, verslaving, teleurstelling, onvrede en innerlijke rust
– Beïnvloedt maag, milt en pancreas en de sinus maxillaris, pH-regulatiue, wervel Th12, Chakra 3
– Bij maagklachten die gepaard gaan met veelvuldig braken, boeren en/of gapen of een constant volg gevoel van de maag

4) Meridian Balance 4: Zelfvertrouwen
– Helpt bij onzekerheid los te laten en bevordert het zelfvertrouwen en het geloof in de toekomst
– Heeft een invloed op onzekerheid, ongeduld, angst voor de toekomst, hopeloos gevoel, niet voor zichzelf durven opkomen, onmacht en zelfvertrouwen
– Beïnvloedt milt en pancreas, maag en hart, het autonome zenuwstelsel, wervel Th 11, chakra 4
– Bij milt-pancreasklachten die gepaard gaan met vermoeidheid, moe en zwaar gevoel in het lichaam, misselijkheid, een opgeblazen buik of droge lippen.

5) Meridian Balance 5: Liefde
– Helpt hartzeer te verwerken, brengt liefde en vergeving.
– Heeft een invloed op hartzeer en gekwetst zijn, melancholie, vernederd zijn, afwijzing, liefdesverdriet
– Beïnvloedt hart, dunne darm, gevoelswereld, wervels Th 5 – Th6, chakra 5
– Bij hartklachten die gepaard gaan met geestelijke opwinding, een rood gezicht en praatdrang, nervositeit, slecht humeur, slapeloosheid of vergeetachtigheid

6) Meridian Balance 6: Weerbaarheid
– Helpt kwetsbaarheid los te laten en weerbaarheid te verbeteren en bevordert vreugde
– Heeft een invloed op kwetsbaarheid, frustratie, bedroefdheid, verlatenheid, overgevoeligheid, onzekerheid, schaamte en vreugde
– Beïnvloedt dunne darm, hart, sinusitis ethmoïdalis, de psyche en de stemming, wervels C7-Th1, chakra 6
– Bij dunne darmklachten die gepaard gaan met gespannen buik, onrust, ziekte van Menière en gehoorverlies

7) Meridian Balance 7: Zekerheid
– Helpt besluiteloosheid los te laten, bevordert het gevoel van zekerheid, rust, vrede en harmonie
– Heeft een invloed op besluiteloosheid, verdringing, agressie, rusteloosheid, ongeduld, onmacht, willoosheid, radeloosheid, onzekerheid
– Beïnvloedt blaas, nieren, sinusitis frontalis en hoofdpijn, wervelkolom, wervel C1, chakra 7
– Bij blaasklachten, wervelkolomklrachten, vaak urineren, ichsiaspijn

8) Meridian Balance 8: Moed
– Helpt angst te verwerken en los te laten, geeft moed en maakt evenwichtiger
– Heeft een invloed op angst, fobieën, achterdocht, seksuele besluiteloosheid en onzekerheid
– Beïnvloedt nieren, blaas, prostaat en bronchitis, huid, wervel L2, chakra 1
– Bij nierklachten die gepaard gaan met oorsuizen, koude benen, oedeem, duizeligheid en vaak urineren.

9) Meridian Balance 9: Ontspanning
– Helpt stress te verwerken en los te laten, brengt ontspanning en edelmoedigheid en maakt het gemakkelijker om het verleden los te laten
– Heeft een invloed op stress, vrees, overbelasting, jaloezie, seksuele spanningen, spijt, berouw en ontspanning
– Beïnvloedt bloedvaten en stressbestendigheid, doorbloeding, hoge bloeddruk en vitaliteit, wervel Th4, chakra 2
– Bij vaatklachten die gepaard gaan met oorsuizen, rusteloosheid, hartkloppingen en hoge bloeddruk

10) Meridian Balance 10: Hoop
– Helpt somberheid te verwerken en los te laten, brengt hoop en geeft een opgelucht en opgewekt gevoel.
– Heeft een invloed op somberheid, afgunst, haat, depressiviteit, hopeloosheid, eenzaamheid en hoop
– Beïnvloedt de hormonen, het endocriensysteem, wervels C2-C3, chakra 2
– Bij hormoonklachten die gepaard gaan met astma en moeilijk ademen, een opgezette buik of tinnitus

11) Meridian Balance 11: Acceptatie
– Helpt verbittering te verwerken en los te laten, bevordert acceptatie en vergiffenis en geeft liefde
– Heeft een invloed op verbittering, woede, schuldgevoel, zwartgalligheid, wrok, prikkelbaarheid, frustratie en acceptatie
– Beïnvloedt galblaas en lever, de buis van eustachius, de ogen, vetstofwisseling, wervel Th10, chakra 9
– Bij galblaasklachten die gepaard gaan met spier- en gewrichtsklachten, agressiviteit, pijn aan de zijkant van de schedel, duizeligheid

12) Meridian Balance 12: Blijdschap
– Helpt boosheid te verwerken en los te laten, bevordert blijdschap en geluk
– Heeft een invloed op boosheid, drift, ongelukkig zijn, ergernis en blijdschap
– Beïnvloedt lever, galblaas, de ogen, eiwitstofwisseling, wervel Th9, chakra 11
– Bij leverklachten die gepaard gaan met oogklachten, spier- en gewrichtsklachten, oorsuizen of buikpijn