Healing

Na 12 jaar van verschillende behandelingen aangeboden te hebben als een aparte behandeling, ben ik tot en punt gekomen om de verschillende technieken en behandelwijzen die ik ooit geleerd heb, te integreren tot één geheel. In deze veranderende tijden hebben wij als mens nood aan een andere benadering en andere behandelingen. De verschillende technieken die ik me ooit eigen maakte en die al gaande weg nog op mijn pad komen, integreer ik in één behandeling. Ik hou zelf heel erg van het overkoepelende woord healing & coaching omdat het alles omvat.

De hoofdtoon van mijn behandeling is cranio-sacraal therapie waar persoonlijke inzichten aan toegevoegd worden via coaching of visualisatie, via drukpunten uit de shiatsu, via chakra-, kleur-, kristal- en stemhealingen, familieopstellingen, systeemopstellingen, somato emotional release, regressie, ademhalingstechnieken, energetische healingen, enzovoort

Doorheen de jaren heb ik intussen zoveel opleidingen en cursussen gevolgd die als persoonlijke touch kunnen verwerkt worden in een behandeling. Doel van elke behandeling is energetische blokkades vrijmaken, stroming brengen in lichaam en geest, inzichten verschaffen en door deze verheldering bewustzijn en trilling verhogen.