Contactformulier

Uw contactgegevens zijn enkel toegankelijk voor Veerle Platteau. Zij beheert haar website persoonlijk. Beroepsgeheim en confidentialiteit is ontzettend belangrijk voor haar en een pijler van haar praktijk. Daarom worden er geen gegevens doorgegeven aan derden of aan andere bedrijven of organisaties. De gegevens worden gebruikt om verdere communicatie met u mogelijk te maken en afspraken vast te leggen.

Het mailadres van de praktijk “veerle@kyona.be” wordt door sommige providers als spam geregistreerd. Als u op een antwoord wacht op uw onderstaande verstuurde bericht, gelieve dan steeds ook uw mailbox “ongewenste mail” te controleren.